OPT-OUT systeem

Wij verzamelen WiFi data van uw telefoon en genereren daarbij geen gegevens die u als individu kunnen identificeren. Uw privacy is geborgd. U kunt zich echter afmelden (opt-out) door het MAC-adres van uw telefoon hieronder in te voeren